حجامت-از-كودكان

مراقبت هاي قبل و بعد از انجام حجامت

حجامت مراقبتهای  قبل و بعد از حجامت : مراقبتهای قبل و بعد از حجامت : برای مراقبتهای قبل و بعد از حجامت ، يكسري اصول كلي  وجود دارد كه در اينجا توضيح داده مي شود و سپس به برخي نكات كه بعضي از افراد بايد به آن توجه نمايند اشاره ميشود  1 _ بطور كلي مراقبت خيلي خاصي براي  انجام حجامت …

مراقبت هاي قبل و بعد از انجام حجامت Read More »